English | 怀念旧版

首页 > 师资团队 > 外聘教师 > 硕士生导师 > 正文

孟晓光


    

  名:孟晓光    
  别:男    
  族:汉    
地:吉林 蛟河    
出生年月: 1980.02    
最高学位:硕士    
  派:中共党员    
毕业学校:东北师大体育学院    
熟悉学科:田径 中学体育教学    
社会兼职:长春市名师工作室主持人    
      吉林省名师工作室成员    
工作单位:东北师范大学附属中学    


 
                                            

上一条:张志成
下一条:王春霞